Monday, 23 March 2015

5 Tanda #SkimPonzi


  1. Skim menjanjikan pulangan tinggi (TANPA RISIKO) berbanding pelaburan sedia ada
  2. Komisen membawa ahli baru.
  3. Bayaran pendahuluan dikenakan. (Bukan initial investment !)
  4. Pelaburan tiada kawal selia BNM dan SC.
  5. Pulangan lebih tinggi jika tidak membawa pulang produk. Produk : Emas, Perak dan Komoditi
Wang dari ahli baru digunakan unttuk membayar ahli lama. Tiada pelabur baru, skim akan gagal. #SkimPonzi


No comments:

Post a Comment